ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ได้เปิดรับฟังความเห็น วิธีการในการห้ามผู้ประกอบกิจการทรัพย์สินดิจิทัล ให้บริการหรือช่วยเหลือการให้บริการรับฝากทรัพย์สินดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและก็การให้กู้ยืม (deposit taking & lending) เพื่อคุ้มครองปกป้องผู้ซื้อขายและก็พสกนิกรจากการเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม แล้วก็เพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับ กระทั่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายของพลเมือง

เหตุเพราะยังไม่มีการกำกับดูแลทั้งในและเมืองนอก และปัจจุบันนี้มีผู้ให้บริการในต่างประเทศหลายรายที่เผชิญปัญหาด้านสภาพคล่องจนจำเป็นต้องหยุดให้บริการและก็มีการระงับการถอนทรัพย์สินดิจิทัลของลูกค้า ก.ล.ต.

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับวิธีการในการกำกับดูแล โดยมีหลักสำคัญ ดังนี้

1.ห้ามผู้ประกอบกิจการทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลและก็นำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้ยืมเงินหรือลงทุนรวมทั้งจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ประกอบกิจการทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก แม้ว่าผลตอบแทนดังที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้มาจากการนำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากไปหาประโยชน์ (ดังเช่นว่า อาจมาจากงบประมาณผลักดันการขายของบริษัทหรือบริษัทในกรุ๊ป ฯลฯ) ก็ตาม เว้นแต่ว่ามีลักษณะเป็นการผลักดันวิธีขายตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3.ห้ามกระทำการประชาสัมพันธ์หรือเชื้อเชิญคนทั่วๆไปหรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ดังเช่นว่า เป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในเมืองนอกผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบกิจการได้ ฯลฯ

นอกนั้น ก.ล.ต.ยังได้เปิดรับฟังความเห็นวิธีการ เกี่ยวกับการปรับปรุงการเปิดเผยความเสี่ยงจากการค้าขายคริปโตเคอร์เรนซีและก็การกำหนดค่าการซื้อทรัพย์สินดิจิทัลต่อธุรกรรมอย่างน้อย 5,000 บาท เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า การลงทุนและก็การจัดการความเสี่ยงจากการลงทุน และก็สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสินค้า รวมถึงได้ข้อมูลประกอบกิจการตัดสินใจอย่างเพียงพอ